از ظروف آلومینیومی چه می دانیم؟

بالا بودن فلزاتی مانند آهن و آلومینیوم با تجمع در بدن اثرات کیفی مسمومیت روی اعصاب و خون ایجاد می کنند و بیماری شدید استخوانی و کبدی بوجود می آورند. عوارض عصبی شامل : پرش های عضلانی، کندی ذهن واغماء است.

بالا بودن فلزاتی مانند آهن و آلومینیوم با تجمع در بدن اثرات کیفی مسمومیت روی اعصاب و خون ایجاد می کنند و بیماری شدید استخوانی و کبدی بوجود می آورند. عوارض عصبی شامل : پرش های عضلانی، کندی ذهن واغماء است.

آلومینیوم سبب کم خونی میکروسیتی و نرمی استخوان (استئو مالاسی) می شود و بین علائم رادیولوژی پوکی استخوان (کاهش دانسیته)، آلومینیوم بیشتر از همه داروها مانند : باربیتورات، کورتون، سیکلوسپورین، هپارین، متوتروکسات، فنی توئین، پریمیدون و ویتامین(D) اثر دارد. شکستگیهای موضعی در این بیماران دیده شده است.

فلوراید آلومینیوم ( مورد استفاده در صنایع، منازل و ... ) به عنوان مولکول چسبنده به آنزیم های غیرفعال کننده پروتئین های ( G) عمل می کند. برداشت این مواد سمی با حل کننده های آن از خون است در صورتی که کلیه ها سالم باشند. اما با کلیه ناسالم همو دیالیز کلیوی لازم است. استفاده از حل کننده نیز باید دقیق باشد، چون بالا بودن سمی ماده با حرکت آن در خون آسیب رسان است و سبب واکنش حساسیتی (آنا فیلاکتیک) و کاستن فشارخون می شود. دوز درمانی 0.35-0.85/9mnol-L و در بیماران کمتر از 3MICG-DL است.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

بازگشت به بالا