نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 تغییر شکل ناخن ها نوشته شده توسط صالح 4
2 زخم فیستول نوشته شده توسط صالح 6
3 آترواسکلروزیس نوشته شده توسط صالح 5
4 زخم عمیق ناشی از بریدگی نوشته شده توسط صالح 6
5 زخم گلو ناشی از سرفه خشک مستمر نوشته شده توسط صالح 5
6 پسوریازیس نوشته شده توسط صالح 4
7 لیپوم و توده های خوش خیم زیر پوستی نوشته شده توسط صالح 6
8 فشار خون مزمن (نوع گرم) نوشته شده توسط صالح 7
9 عرق کردن کف دست و پا نوشته شده توسط صالح 6
10 آلوپسی منتشر نوشته شده توسط صالح 5

صفحه 1 از 13

بازگشت به بالا