نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 سرفه خشک و مزمن نوشته شده توسط صالح 2
2 سرطان نوشته شده توسط صالح 4
3 سفید شدن موی سر و صورت نوشته شده توسط صالح 6
4 شکنندگی ناخن ها نوشته شده توسط صالح 4
5 زگیل نوشته شده توسط صالح 6
6 زخم بستر نوشته شده توسط صالح 6
7 بوی بد عرق بدن نوشته شده توسط صالح 18
8 هپاتیت B و هپاتیت C نوشته شده توسط صالح 18
9 سنگ کیسه صفرا نوشته شده توسط صالح 20
10 شوره سر نوشته شده توسط صالح 19

صفحه 1 از 9

بازگشت به بالا